Miért a Nők/Üzlet/Angyalok

A nők bevonása az innovációs döntéshozásba a férfiakkal együttműködésben


„Hiszem, hogy az egyedülálló magyar NŐK/ÜZLET/ANGYALOK kezdeményezés követendő modellként szolgál majd a közép-kelet európai régióban, sőt egész Európában is. Örömmel támogatom, és veszek részt a  közös fejlesztésben.“

Candace Johnson Elnök, Európai Üzleti Angyalok Szövetsége (EBAN)


Érdekli a jelenlegi szakmai életstratégiáján túl egy új alternatíva? Szeretné, ha több versenyképes, innovatív és gyorsan növekvő cég épülhetne fel az országban, a régióban, hogy magasabbra nőjön a bruttó hazai termék, és ezáltal az életszínvonal? Fontos Ön szerint, hogy az innovatív cégekkel kapcsolatos döntéseket nők és férfiak is hozzák? Ezt mind elősegíti Egyesületünk. Reméljük, Önnel együtt!

Információ
Közép- és Kelet Európában, kiemelten Magyarországon a közvélemény és az üzleti angyali befektetések iránt érdeklődők számára a gazdasági ökoszisztéma eddig hiányzó elemeként Egyesületünk információt ad arról, hogy mit jelent üzleti angyalbefektetőnek lenni. A digitális kor gazdaságából vett példákkal tájékoztatjuk a nőket arról, hogy válhatnak üzleti angyalokká, vagy nemzetközileg versenyképes cégek alapítóivá. A férfiakkal való együttműködés kiemelt hangsúlyt kap.

Koedukált üzleti angyal oktatás
Tréningek keretében oktatjuk a leendő angyalbefektetőket – nőket, és férfiakat egyaránt. Megosztjuk velük a rendelkezésünkre álló üzleti gyakorlati tudást, tapasztalatot. Megismertetjük az innovatív vállalkozások felépítésének folyamatát, és a két oldal bonyolult együttműködésébe is betekintést nyerhetnek. A 2017‒18-ban folyó kísérleti angyalbefektetői tréning program után elősegítjük angyalbefektető körök kialakulását.

Mentorálás és hálózatépítés
A tudás- és a kapcsolati tőke építésével új üzleti lehetőségeket tárunk fel, és teszünk hozzáférhetővé mind az angyal befektetői, mind a vállalkozói oldalon. Az üzleti angyalok saját pénzüket, tapasztalatukat, tudásukat és kapcsolat-rendszerüket is megosztva támogatják az innovatív cégeket és egymást.

Metodikai centrum
Az egyesület hazai, régiós és nemzetközi szinten is tudás és metodikai központként működik, amely a versenyzés mellett az együttműködés kultúráját erősítve növeli az ország és a vállalkozások piaci versenyképességét.

Regionalitás
A nők az innovációs döntéshozásban téma mentén összekötjük a hazai és a nemzetközi piacon működő közösségi irodákat és női üzleti hálózatokat. Célunk, hogy bilaterális és multilaterális szinten segítsük kiszélesíteni és megerősíteni a térség gyorsan fejlődő innovációs ökoszisztémáját.

Promóció
Szószólóként működünk kapcsolatot ápolva az üzleti angyalokat összekötő EBAN, a CEEBAN, NORBAN és a HUNBAN szervezetekkel. Parnereinkkel együtt – közösségi irodák, női üzleti hálózatok, kereskedelmi és iparkamarák – olyan módszereken dolgozunk, amelyekkel növelni lehet a nők részvételét az innovációs döntés-hozásban, egy olyan térségben, ahol a tőketulajdonos/befektetői életstratégiát eddig kevesen választották életvitelszerűen, és ahol csupán 28 éves tapasztalat halmozódott fel a piacgazdaság működéséről.

Munkáltatói márkaépítés
A nők részvétele az innovációban fontos témává válik a fejlett gazdaságokban. Segítségünkkel a cégek és vezetésük részt vehet a közép- és kelet-európai gazdasági térség társadalmi és egyéni gazdasági viselkedési mintáinak megváltoztatásában. Az innovációs döntéshozás új kultúrájának és kereteinek megteremtése, ahol nők és férfiak, és több generáció is együttműködnek óriási lehetőséget rejt a vállalatok és dolgozóik számára is.

Egyesületünk pótolja az innovációs ökoszisztémában az üzleti angyalbefektetők működését támogató szervezetek 2017 előtti hiányát. Magyarországon a nők részvétele az innovációs döntéshozásban elenyésző. A kevés kivétel számára egyesületünk lehetőséget ad arra, hogy széles körben megoszthassák tapasztalataikat követendő mintává válva. Az „üzleti angyal befektetés” a pénzügyi források biztosításán túl a tapasztalatok átadását, a kapcsolati tőke megosztását is jelenti. Ezért rendkívül előnyös a még ezen a területen bizonytalanul lépkedőknek a befektetési, és a cégépítési oldalon is. Az üzleti angyal befektető a cég életébe külső stratégiai szereplőként is bevonható. Az együttműködés hosszú távú, türelmes üzleti partnerséget és nagyobb biztonságot jelenthet mindkét oldalnak. Nagy kockázatú befektetésCsatlakozzon Ön is a Nők / Üzlet / Angyalok Egyesülethez!

Kapcsolattartás
Eszter Szabó, Elnök, @eszterforcee
womenbusinessangels@gmail.com
Facebook @wbusinessangels